Bedrijfsherstructurering

Herstructurering lijkt een puur rationeel proces; er is een wens of noodzaak tot snelle verbetering van het rendement. Soms in de vorm van crisis management.

De start van het proces begint met het uitvoeren van een Bedrijfsanalyse. Daarin worden alle belangrijke ondernemingsgebieden doorgelicht:

Het resultaat van de Bedrijfsanalyse bestaat uit een zorgvuldige beschrijving van de problematiek en de Hoofdlijnen van een Plan van Aanpak (PvA):

Bij de uitvoering van het bovenstaande komt effectieve communicatie in beeld en zetten we onze bestuurlijke ervaring in; als klankbord van de bestaande leiding of als interim bestuurder. We komen binnen met een concrete opdracht waarvoor in de organisatie tijd, capaciteit of specifieke vaardigheid ontbreken. Er wordt gewerkt met aandacht voor risicomanagement en oog voor de optimale inzetbaarheid van medewerkers. Falen is géén optie.

Wegstapel & Houben
J. Wegstapel: 0634035589 | T. Houben: 0625182730 | contact@wegstapelenhouben.nl
Bloemberg 12 | 7924 PW Veeningen | Valeriusrondeel 281 | 2902 CH Capelle Aan Den Ijssel