Herfinanciering

Als een herstructurering aan de orde is, betreft dit doorgaans ook de financiën.

De balansverhoudingen behoeven aanpassing.

Er kan ook een acuut financieringsprobleem zijn omdat – op basis van de bestaande financieringsovereenkomsten – niet langer aan de eisen van financiers kan worden voldaan. Er is dan soms sprake van een "bijzonder beheer" of "intensief beheer" situatie.

Basis van de financiële herstructurering is een ondernemingsplan. Daarbij hoort een analyse van de risico’s. Op basis daarvan wordt de gewenste financieringsstructuur bepaald. Het geheel wordt vastgelegd in een financieringsmemorandum. Samen met u benaderen wij banken en verstrekkers van risicodragend vermogen en houden de regie over het afsluiten van de (her-)financieringstransacties.

Artikelen van Wegstapel en Houben : Herfinanciering Bedrijven

Wegstapel & Houben
J. Wegstapel: 0634035589 | T. Houben: 0625182730 | contact@wegstapelenhouben.nl
Bloemberg 12 | 7924 PW Veeningen | Valeriusrondeel 281 | 2902 CH Capelle Aan Den Ijssel