Niet iedere ondernemer ziet hoe laat het is, totdat het te laat is; het nut van Bijzonder Beheer

Laatst vroeg een ondernemer ons of er in de afgelopen jaren zaken zijn gewijzigd in de manier waarop banken met hun afdelingen Bijzonder of Intensief Beheer omgaan. Beleidswijzigingen zeg maar. Ik moest eens goed nadenken, maar al gauw kwamen er meerdere zaken bovendrijven.

De hele bankensector is sinds 2008 natuurlijk flink gereorganiseerd, c.q. ingekrompen qua aantal arbeidsplaatsen. Dat gold niet voor de afdelingen Bijzonder Beheer. Deze zijn een aantal jaren juist uitgebreid in capaciteit vanwege de explosieve groei van het aantal bedrijven in financiële moeilijkheden.

Een jaar of tien geleden voldeden de afdelingen Bijzonder Beheer van banken aan de beschrijving zoals te lezen in het artikel “Risicobeperking bij banken: de rol van bijzonder beheer” (Maandblad voor Accountancy maart 2005). Samengevat komt het erop neer dat banken een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Hierbij moeten ze een afweging maken tussen de belangen van de bank en die van cliënt ingeval van een overdracht van een kredietdossier aan Bijzonder Beheer. Een bank kon – en kan – een kredietovereenkomst niet zonder zorgvuldige afweging opzeggen als het allemaal wat spannend wordt bij een cliënt. In het recente verleden ging die zorgvuldige afweging vaak heel ver. Men liet de ondernemer vaak erg lang “in zijn waarde”. Doorgaans totdat deze niet meer aan zijn financiële verplichtingen naar de bank kon voldoen. Dit lijkt prettig voor de ondernemer, maar heeft ook vaak tot (te) laat ingrijpen geleid met een faillissement tot gevolg. Niet iedere ondernemer ziet hoe laat het is, totdat het te laat is.

Nu wordt maatschappelijke verantwoordelijkheid de banken tegenwoordig zwaarder aangerekend dan een jaar of tien geleden. Tegelijkertijd is het aantal dossiers bij Bijzonder Beheer nog steeds een veelvoud van pakweg het jaar 2006. Tijd dus voor een pragmatische herbezinning. Deze lijkt zich te hebben vertaald in vroegtijdiger ingrijpen door de bank bij probleemdossiers, gekoppeld aan een grotere verantwoordelijkheid leggen bij de ondernemer zelf.  

De laatste tijd zie je dat ondernemingen ook naar Bijzonder Beheer worden overgedragen als ze nog aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Het criterium voor overdracht is dan meestal de negatieve omzet en resultaatontwikkeling over twee of meer jaren. Tegelijkertijd wordt er ook meer van de ondernemer zelf gevraagd dan een aantal jaren geleden. Slechte zaak? Ik denk het niet. Het eerder overdragen van een kredietdossier aan Bijzonder Beheer geeft meer tijd om een (potentiële) bedreiging van de continuïteit af te wenden en daarmee faillissementen te voorkomen. Een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, c.q. directie, is ook niet verkeerd. Ondernemen is immers een combinatie van risico’s en verantwoordelijkheid nemen.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en visie op dit onderwerp! Reacties zijn welkom via contact@wegstapelenhouben.nl

 
2019-01-30 10:49:09

Laatste berichten

CRISISMANAGEMENT BINNEN INTERIM MANAGEMENT: WAT LEVERT HET OP EN WAT KOST HET? Geplaatst op: 2019-01-28 09:21:45
Herfinanciering van een bedrijf in zwaar weer of financiŽle crisis Geplaatst op: 2019-01-26 12:11:21
WAT DOEN BEDRIJVEN IN BIJZONDER BEHEER ANDERS? Geplaatst op: 2019-01-16 09:15:10
CRISISMANAGEMENT: OORZAAK EN GEVOLG Geplaatst op: 2019-01-14 09:21:34
HERFINANCIERING; WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE REDENEN? Geplaatst op: 2019-01-12 14:06:31
Herfinanciering van een bedrijf in Apeldoorn. Een casus Geplaatst op: 2019-01-09 09:27:02
"WIJ VINDEN ALTIJD GELD BINNEN EEN BEDRIJF" Geplaatst op: 2019-01-09 08:50:27
Meer nieuwsberichten >
Wegstapel & Houben
J. Wegstapel: 0634035589 | T. Houben: 0625182730 | contact@wegstapelenhouben.nl
Bloemberg 12 | 7924 PW Veeningen | Valeriusrondeel 281 | 2902 CH Capelle Aan Den Ijssel