ZWARE VERLIEZEN IN DE ZORG

Een jaar na hun fusie, raakten vijf zorginstellingen in betalingsproblemen. Het Hoofd Economische en Administratieve Dienst vertrok uit eigen beweging. De fusie organisatie bleek financieel stuurloos. Een snelle – en tegelijkertijd grondige – analyse werd door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht verlangd. Er bleek sprake van verliezen aan de opbrengsten en kostenkant. Aan de opbrengstenkant een te lage bedbezetting op specialistische afdelingen, naast onvolledige meldingen van productiegegevens bij de zorgverzekeraar.

Aan de kostenkant bleken als oorzaken:

  • Op enkele afdelingen werd tot 25% meer personeel ingezet dan begroot 
  • Er werden hogere loonschalen toegepast dan begroot 
  • Inkoopcontracten waren niet aan de actualiteit aangepast 
  • Er werd tussen de 20 en 30% op het maaltijdbudget overschreden
De dieper liggende vraag was; waarom neemt niemand zijn verantwoordelijkheid en hoe moet die eigenlijk liggen? Er bleek verwarring over de invulling van de eerder dat jaar gekozen organisatievorm na de fusie. Aan regiodirecteuren was alleen uitgelegd welke kwaliteit van zorg ze moesten bewaken, niet welke budgetten. Loonkosten zouden wel de afdeling PZ worden bewaakt en facilitaire kosten door de facilitaire dienst. Beide diensten wisten niet beter, of dit lag toch echt bij de regiodirecties.

In vier fasen zijn de problemen opgelost en werd een positief bedrijfsresultaat bereikt:
  • Een acuut kostenbesparingsplan dat in een tijdspad van 6 maanden gerealiseerd moest worden. De werkgroep werd voorgezeten door ons bureau
  • Ontwerp en introductie van een nieuw maandelijks financieel managementrapport 
  • Maandelijkse bespreking van bovengenoemde cijfers op concern en regio niveau
  • Introductie van een nieuwe begrotingssystematiek waarbij iedere regiodirecteur, locatiemanager en afdelingshoofd het eigen deelbudget indient. Dit verving de vroegere centraal opgestelde begrotingen

 

 


Laatste berichten

Niet iedere ondernemer ziet hoe laat het is, totdat het te laat is; het nut van Bijzonder Beheer Geplaatst op: 2019-01-30 10:49:09
CRISISMANAGEMENT BINNEN INTERIM MANAGEMENT: WAT LEVERT HET OP EN WAT KOST HET? Geplaatst op: 2019-01-28 09:21:45
Herfinanciering van een bedrijf in zwaar weer of financiŽle crisis Geplaatst op: 2019-01-26 12:11:21
WAT DOEN BEDRIJVEN IN BIJZONDER BEHEER ANDERS? Geplaatst op: 2019-01-16 09:15:10
CRISISMANAGEMENT: OORZAAK EN GEVOLG Geplaatst op: 2019-01-14 09:21:34
HERFINANCIERING; WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE REDENEN? Geplaatst op: 2019-01-12 14:06:31
Herfinanciering van een bedrijf in Apeldoorn. Een casus Geplaatst op: 2019-01-09 09:27:02
"WIJ VINDEN ALTIJD GELD BINNEN EEN BEDRIJF" Geplaatst op: 2019-01-09 08:50:27
Meer nieuwsberichten >
Wegstapel & Houben
J. Wegstapel: 0634035589 | T. Houben: 0625182730 | contact@wegstapelenhouben.nl
Bloemberg 12 | 7924 PW Veeningen | Valeriusrondeel 281 | 2902 CH Capelle Aan Den Ijssel