BIJZONDER OF INTENSIEF BEHEER VAN BANKEN; WAT GEBEURT ER MET UW BEDRIJF

Vanaf het ontstaan van de crisis in 2008 zijn de afdelingen Bijzonder Beheer van banken – ook wel Intensief Beheer genoemd - fors in omvang en activiteit toegenomen. Over deze afdelingen doen soms wilde verhalen de ronde. Ook op het internet. Dit artikel hoopt bij te dragen aan een realistischer beeld van wat de betekenis van Bijzonder Beheer is voor de organisaties die ermee te maken krijgen.

Wat is Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer is simpel gesteld een intensievere vorm van relatiebeheer door een bank. Deze vervangt het normale relatiebeheer  in tijden dat voor de continuïteit van een bedrijf wordt gevreesd. De bank voert de frequentie van persoonlijke gesprekken met de ondernemer op, er wordt meer periodieke informatie van de ondernemer gevraagd, de juridische bewaking van het kredietdossier wordt geïntensiveerd, pandlijsten met debiteuren moeten vaker ingeleverd worden. Soms wordt de ondernemer geadviseerd om een gespecialiseerd bureau in de arm te nemen om een crisis af te wenden.

Als een dossier van normaal naar bijzonder beheer overgedragen wordt, is het meestal al “vijf voor twaalf” en een faillissement in zicht. Nederlandse bankiers lijken over het algemeen voorzichtiger met het overdragen van een dossier naar Bijzonder Beheer dan hun buitenlandse collega’s. Dat klinkt prettig, maar is soms minder goed voor de continuïteit van de onderneming. Onze ervaring is dat hoe later er ingegrepen wordt, hoe kleiner de kans op continuïteit van het bedrijf. Bij “vijf voor twaalf” situaties is er al jaren sprake van afnemende omzet en resultaat, hebben er meestal al ontslagrondes plaatsgevonden, is de inkoop van het bedrijf al geherstructureerd, is de kredietlimiet volledig bereikt. Kortom; het zittende management heeft eigenhandig al veel initiatief genomen, maar zonder voldoende resultaat. Vervolgens deelt de bank mee dat uw bedrijf aan Bijzonder Beheer overgedragen wordt. Voor veel ondernemers voelt dat als een brevet van onvermogen en wordt het ego pijnlijk geraakt. Het komt daarom voor dat er bezwaar en weerstand tegen deze overdracht wordt gemaakt. Is dat wel zo handig?

Wat gebeurt er in Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer kent twee hoofdfasen. In de eerste staat herstel en continuïteit van de onderneming centraal. De belangen van het bedrijf en de bank lopen nog parallel, ook al is er soms sprake van toegenomen spanning in de relatie met elkaar. Niet alle acties die de bank in deze fase verlangt, worden door de ondernemer enthousiast ontvangen. Denk hierbij aan verpanding van vorderingen, het  inhuren van interim management, een onafhankelijk adviesbureau inschakelen om financiële scenario’s op te zetten en door te rekenen, of een herfinanciering te begeleiden. Het gaat hier bijna altijd om acties die de ondernemer zelf niet heeft genomen en een laatste redmiddel kunnen zijn.

Als fase 1 – herstel en continuïteit van de onderneming – niet (meer) haalbaar is, bestaat de inzet van een bank uit het zoveel mogelijk beperken van financiële schade. In deze tweede fase lopen de belangen van de onderneming en de bank duidelijk niet meer synchroon. Het dossier gaat dan naar de afdeling afwikkeling. Dat betekent in de praktijk discontinuïteit van de onderneming. Zover hoeft het echter niet te komen. Veel hangt af van de keuzes die de ondernemer maakt en wanneer hij deze maakt. Op tijd zelf aan de bel trekken bij een bank of gespecialiseerd bureau, meewerken in de eerste fase van Bijzonder Beheer en het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor de ontstane crisissituatie, kunnen voorkomen dat een bedrijf eindigt. 
2019-01-02 12:11:00

Laatste berichten

Niet iedere ondernemer ziet hoe laat het is, totdat het te laat is; het nut van Bijzonder Beheer Geplaatst op: 2019-01-30 10:49:09
CRISISMANAGEMENT BINNEN INTERIM MANAGEMENT: WAT LEVERT HET OP EN WAT KOST HET? Geplaatst op: 2019-01-28 09:21:45
Herfinanciering van een bedrijf in zwaar weer of financiŽle crisis Geplaatst op: 2019-01-26 12:11:21
WAT DOEN BEDRIJVEN IN BIJZONDER BEHEER ANDERS? Geplaatst op: 2019-01-16 09:15:10
CRISISMANAGEMENT: OORZAAK EN GEVOLG Geplaatst op: 2019-01-14 09:21:34
HERFINANCIERING; WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE REDENEN? Geplaatst op: 2019-01-12 14:06:31
Herfinanciering van een bedrijf in Apeldoorn. Een casus Geplaatst op: 2019-01-09 09:27:02
"WIJ VINDEN ALTIJD GELD BINNEN EEN BEDRIJF" Geplaatst op: 2019-01-09 08:50:27
Meer nieuwsberichten >
Wegstapel & Houben
J. Wegstapel: 0634035589 | T. Houben: 0625182730 | contact@wegstapelenhouben.nl
Bloemberg 12 | 7924 PW Veeningen | Valeriusrondeel 281 | 2902 CH Capelle Aan Den Ijssel